Met de verzameling streef ik een paar doelen na. Ik vind het leuk militaria te verzamelen. Maar het is meer dan alleen een kelder vol spullen; je moet er ook iets mee doen. Verzamelen van gebruiksvoorwerpen, en met name militaria, vind ik het leukst. De militaire voorwerpen zelf vertellen al een heel verhaal, door de merkjes en stempels die erop staan. Ik wil voorwerpen vast kunnen pakken, voelen en ruiken. Maar ook het verhaal van de mensen die het geschonken hebben: Hoe komen zij er aan? Wat is hun beleving erbij? Is het iets dat ze zelf mee gemaakt hebben, of hebben van de overdracht van het verhaal. Door wie is het dan aan hen verteld?

Door de verzameling wordt mensen die de oorlog hebben meegemaakt de gelegenheid gegeven om hun verhaal te vertellen. Gelukkig is de oorlog al lange tijd geleden. Dit heeft automatisch tot gevolg dat er steeds minder ooggetuige zijn.

Mijn drijfveer is, om naast het verzamelen, veel te praten met oude mensen om hun verhalen te horen, en zo de geschiedenis, die nooit vergeten mag worden, levend te houden. Volgens mij moet in een museum altijd een gids zijn die kan vertellen over de voorwerpen, maar die ook een luisterend oor moet hebben voor de oud strijders en andere getroffen mensen die hun verhaal kwijt willen/ moeten. Bezoekers moeten de voorwerpen kunnen aanraken en eventueel kunnen vasthouden. Hiermee maak je de betrokkenheid van de bezoekers vele malen groter.

Vrijheid is er gekomen tegen een hoge prijs.
Gedenk degenen die hier waren en hun toekomst hebben weggegeven
Voor jouw recht, om vandaag alles te doen wat je wilt


Ik vind het dan ook belangrijk om tentoonstellingen te verzorgen en scholen te bezoeken. Het verzamelen en het voor tentoonstellingen beschikbaar stellen is erg dankbaar werk. Het houdt het verhaal van alle mensen die de verschrikkelijke periode hebben meegemaakt, levend. Hoe mensen denken en doen is voor een groot gedeelte bepaald in de jaren van bezetting, onderdrukking en tekorten van deze duistere periode. Ik wil op een eigen manier mensen meer laten weten over de Tweede Wereldoorlog en daarmee mensen bewust maken van de geweldige tijd waarin we nu leven en dat vrijheid en verdraagzaamheid, en dat vrijheid niet van zelf sprekend is .

MUSEUM VAN POSTZEGEL TOT TANK | Tonnie Ebben Groeningen
MUSEUM VAN POSTZEGEL TOT TANK | Tonnie Ebben Groeningen
MUSEUM VAN POSTZEGEL TOT TANK | Tonnie Ebben Groeningen